Lighting Systems

MinePro ، روشنایی با کیفیت برای تمام تجهیزات استخراج معادن را ارائه می دهد و با پودری پوشش داده شده است که  اجازه می دهد در هر شرایط آب و هوایی  نور کافی موجود باشد. تمام اجزای اصلی از فولاد سنگین سنج و آلومینیوم ساخته شده است.

  • تاریخ
  • دسته بندی