Dippers

P & H OPTIMA dippers Plus برای بیل P & H و غیر P & H در دسترس می باشد. هندسه dipper برای پر کردن سریع و آسان و بارگذاری با حداقل مقدار زمان صرف شده، بهینه سازی شده است. ساختار آن عمدتا از آلیاژ 100،000 PSI با استاندارد ASTM A514 با قدرت بالا و دوام شدید ساخته شده است.

  • تاریخ
  • دسته بندی