HAND TOOLS AND SHOP SUPPLIES

ابزار سبک و ابزار تعمیرگاهی CAT®  برای برطرف کردن نیازهای نگهداری و تعمیر طراحی شده است.

ابزار  سبک و ابزار تعمیرگاهی: ابزار دستی CAT®   ، چکش اسلاید CAT®   ، دستکش CAT®   ، جعبه ابزار CAT®    و…

برای حفظ یک محیط کار ایمن و تمیز برای هر کسی که در اطراف تجهیزات CAT®   کار می کند، بسیار مهم است.  داشتن ابزار مناسب کمک می کند تا شما را در صورت بروز هرگونه مشکل بدون تاخیر، سریع به رفع آن بپردازید.

  • تاریخ
  • دسته بندی