DRIVETRAIN

قطعات پیشرانه CAT®برای تحمل بیشترین فشار طراحی شده اند.

پیشرانه CAT®  و  قطعات انتقال قدرت طوری طراحی شده اند که با همکاری یکدیگر بتواند تمام نیاز های موجود در هر پروژه ای را برطرف کنند.

اجزای پیشرانه با گشتاور باور نکردنی، بارها و تغییرات مکرر جهت و دنده را تحمل می کند. نتیجه ی آن یک سیستم پیشرانه است که طولانی تر و سخت تر کار می کند و طول عمر دستگاه شما را بیشتر می کند.

  • تاریخ
  • دسته بندی